Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa rachunkowego oraz prowadzenia księgowości w zakresie:

 • Księga rachunkowa,
 • Księga Przychodów i Rozchodów,
 • Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • Karta podatkowa,
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • Analizy ekonomiczno-finansowe,
 • Opracowywanie Zakładowego Planu Kont,
 • Opracowanie polityki rachunkowości,
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych,
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego – deklaracja PIT/CIT,
 • Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami do Krajowego Rejestru Sądowego.