Oferujemy obsługę kadrowo-płacową w zakresie:

 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych,
 • prowadzenie karty wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowanie umów o pracę, umów o dzieło, umów zleceń,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów dla pracodawców,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzenie deklaracji podatku od osób fizycznych,
 • sporządzenie rocznych deklaracji pracowników oraz informacji o dochodach pracowników,
 • sporządzenie list płac,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zasiłkami chorobowymi, macierzyńskimi i opiekuńczymi,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie korekt deklaracji ZUS,
 • elektroniczne przesyłanie deklaracji do ZUS.