• Księga handlowa – od 450 zł netto.
  • Książka przychodów i rozchodów – od 100 zł netto.
  • Obsługa pracownika na umowę o pracę – od 35 zł netto.
  • Obsługa pracownika na umowę cywilnoprawną – od 30 zł netto.

W/w ceny podlegają negocjacji, a ich wysokość jest uzależniona od ilości dokumentów podlegających księgowaniu oraz zaangażowania środków i czasu pracy.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych przepisów prawnych, jest jedynie ofertą wskazującą ogólne ramy współpracy.