Naszym celem jest, aby Klient mógł skupiać się na MERITUM swojej działalności, zaś naszym MERITUM jest rzetelne i kompetentne prowadzenie jego księgowości, biorąc za nie pełną odpowiedzialność.

Na podstawie bogatego doświadczenia w pracy w biznesie, doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby z zakresu rachunkowości i analityki w zależności od typu, wielkości czy profilu prowadzonej działalności. Dlatego do każdego klienta podchodzimy indywidualnie dopasowując zakres usług, oraz dogodną formę współpracy.

Nasze usługi skierowane są zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych czy spółek prawa handlowego, których księgowość oparta jest na podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz księgach rachunkowych.

Obsługujemy zarówno firmy produkcyjne, handlowe, usługowe, jak również podmioty o zróżnicowanym profilu działalności.

Wieloletnia praktyka doświadczenie pozwalają nam na podjęcie współpracy zarówno z średnimi jak i małymi podmiotami gospodarczymi działającymi w różnych branżach gospodarki zapewniając tym samym najwyższy poziom usług, pomoc w rozwiązywaniu problemów, poufności i bezpieczeństwo informacji na każdym etapie współpracy.

Wysoka jakość zobowiązuje dlatego na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany prawne w przepisach rachunkowych i podatkowych.

Jak pracujemy?

 1. Przejęcie dokumentów księgowych od Klienta do 8-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 2. Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 3. Weryfikacja dokumentów w zakresie obowiązku podatkowego w VAT.
 4. Poukładanie dokumentów pod względem chronologicznym.
 5. Zadekretowanie dowodów księgowych.
 6. Zaewidencjonowanie dowodów księgowych w programie finansowo-księgowym Comarch – ujęcie ich w Rejestrze VAT oraz w księdze rachunkowej.
 7. Wydruk Rejestru VAT i sprawdzenie poprawności ewidencji.
 8. Naniesienie numerów z rejestru VAT na dokumentach.
 9. Sporządzenie deklaracji VAT 7 i w razie konieczności informacji wewnątrzwspólnotowej (VAT-UE), informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27).
 10. Zaewidencjonowanie w księdze rachunkowej Wyciągów Bankowych (WB) i Raportów Kasowych (RK) oraz Poleceń Księgowania (PK) sporządzonych na podstawie dodatkowych ewidencji: środków trwałych, List Płac, rozliczeń z ZUS, umów cywilno-prawnych.
 11. Rozliczenie rozrachunków.
 12. Sporządzenie miesięcznego bilansu i rachunku zysków i strat.
 13. Sporządzenie bilansu i Rachunek Zysków i Strat.
 14. Sprawdzenie dokumentów ujętych w księdze rachunkowej.
 15. Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy.
 16. Przekazanie Klientowi informacji o zobowiązaniach podatkowych (CIT/PIT, VAT) i terminach płatności podatków.